La nostra missió: el seu futur

 

La Carena és un centre de formació adreçat a joves entre 16 i 21 anys que estan interessats a iniciar-se en aprenentatges professionals.

La nostra raó de ser

La nostra finalitat és treballar per la reinserció al sistema educatiu i/o la integració laboral de joves en risc d’exclusió social. 

Acompanyem i ajudem en el procés formatiu d'adolescents i joves que, per diferents motius, no han obtingut el certificat d'educació secundària obligatòria (ESO).

Els nostres objectius:

 • Proporcionar una formació professional de qualitat per permetre la incorporació a la vida activa laboral.

 • Ampliar la formació bàsica general per facilitar la inserció laboral i promoure la continuïtat formativa.

 • Acompanyar els joves en els processos d'aprenentatge i en la seva orientació professional i formativa.

L'impacte de La Carena

 

A La Carena seguim un model de formació holístic, centrat en l'activitat laboral, social i personal. Treballem amb una metodologia oberta i flexible, centrada en les necessitats dels alumnes, en un ambient acollidor i de proximitat i amb grups de treball reduïts, per un seguiment individualitzat. 

El nostre model

Oferim una formació professionalitzadora de qualitat, a través d'aprenentatges teòrics que van acompanyats d'exercicis pràctics en taller. 

Les 7 claus del nostre estil educatiu:

Confiança en la persona: sempre hi ha una altra oportunitat. Tornar-ho a intentar és important i necessari. Mentre seguim caminant, ens construïm i avancem.  

Motivació: aprendre a valorar el que es té. A donar importància a allò que es rep i que s’aprèn.  

Seguiment personalitzat: cada alumne és únic i mereix atenció per si mateix. Aquest treball individualitzat dóna seguretat al jove en el seu procés.

Esforç: res important s’aconsegueix sense esforç personal. L’esforç és el que ens permet assolir reptes i objectius.

Grups reduïts: per una millor personalització dels itineraris i una millor dinàmica de treball. 

Treball amb les famílies: les famílies estan acompanyades en el procés  de creixement i aprenentatge del jove.

Treball en equip: ens dóna un conjunt de valors diversos i la possibilitat de compartir un projecte.

Documents

Damià Comajuncosa

Aquest curs ha representat un canvi en la meva manera de pensar i fer les coses. M’ha permès tenir més oportunitats gràcies a la confiança que heu dipositat en mi. 

Rosa Martínez

He après molt a nivell acadèmic i personalment també m’emporto moltes coses. Aquí se’ns exigeix, però també ens doneu molt suport per aconseguir-ho. Hi ha hagut un abans i un després. Ara tinc molta més seguretat, abans sovint tenia por. 

Borja García

Ha sigut una gran experiència. A La Carena he descobert que aquest ofici m’agrada per poder-m’hi dedicar. M’he sentit molt acollit. Ha significat un canvi en la meva vida. Estava desorientat i aquí he trobat el que vull fer. 

Cada any, a La Carena acompanyem més de 120 alumnes en el seu procés formatiu, fent possible la millora de la seva situació professional i personal, ampliant els seus horitzons i les seves perspectives de futur. El 92% dels alumnes finalitza el programa iniciat, amb un índex de satisfacció del 8,1.

Encara que aquestes dades són molt destacables, el que realment importa és el que ha significat La Carena per a cada un dels alumnes que n'ha format part. Els seus testimonis són la raó de ser de l'entitat i la millor prova de l'èxit del projecte. 

 
 
 

La nostra història

El Centre de formació La Carena inicia l'activitat l'any 2007, amb una subvenció de la llei de Barris, als locals de la carretera d'Esplugues 240, cedits per l'Ajuntament de Cornellà. El 2008-2009, el Departament d'Educació de la Generalitat el reconeix per impartir Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), i també el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).

 

El juliol del 2009 es crea la Fundació per a joves La Carena de Cornellà, de la qual el centre en passa a formar part. La fundació és promoguda per la Coordinadora Contra la Marginació, una associació molt arrelada al municipi que promou igualment:

 • L’atenció a persones preses i les seves famílies (PAPP)

 • Una empresa d’inserció (RECIBAIX)

El novembre del 2012 es posa en marxa l'Aula de pràctiques - Restaurant, que és homologat pel SOC i Ensenyament. Dos anys més tard, el Setembre de 2014 s'inicia la formació a l'àrea de comerç i atenció al públic, amb la innovació i millora de l'espai educatiu del carrer d'Ignasi Iglesias.

Transparència

El Patronat de la Fundació La Carena treballa per orientar la institució, vetllar per la missió per a la qual es va crear i facilitar els recursos per a la tasca social. El Patronat està format per:

 • Sr. Ferran Vidal Cetina (President)

 • Sra. Mercedes Soler Rodriguez (Vice-Presidenta)

 • Sra. Angelina Duran Mayoral (Secretària)

 • Sr. Josep M. Rambla i Blanch (Vocal)

 • Sr. Joaquim Junyent i Sonet (Vocal)

 • Sr. Miquel Martí Soler (Vocal)

 • Sr. Miquel Moreno Rodríguez (Vocal)

 • Sr. Jordi Solans Miquel (Vocal)

 • Sra. Isa Moll de Alba Mendoza (Vocal)

 

Així mateix, el Patronat està compromès amb la transparència de la fundació. Per a més informació sobre els comptes, consulta la nostra memòria anual: