L'educació com l'eina més transformadora

Al Centre de Formació La Carena s’imparteixen diferents programes i cursos amb un estil comú. L'estil La Carena, obert i flexible, està centrat en les necessitats del jove estudiant.

 

– Un mètode d'aprenentatge basat en la motivació, el descobriment i la maduració personal.

 

– Aprenentatges pràctics que acompanyen sempre la formació bàsica. Període de formació en entorns reals i a l'empresa.

 

– Seguiment individualitzat de cada alumne en el seu entorn social i familiar. Acompanyament en el procés: la tutoria és l'eina que permet el seguiment dels alumnes en diferents vessants.

 

– Treball en petits grups i equips, educant la sociabilitat.

 

– Nous horitzons que s'obren a les diverses professions i faciliten la inserció laboral.

Programes de Formació i Inserció

Centre de Formació La Carena de Cornellà de Llobregat

Els Programes de Formació i Inserció faciliten l'inici d'un itinerari professional i formatiu, tant de transició al món laboral com de continuïtat formativa. S'imparteixen dues especialitzacions: Auxiliar de Cuina i Serveis de Restaurant i Bar i Auxiliar de Comerç i Atenció al Públic.

S’estructuren en dos mòduls obligatoris: El Mòdul A és un mòdul de formació professional específica, que inclou pràctiques en empreses (FCT). El Mòdul B és de formació general, permetent la millora de les competències bàsiques necessàries en el món laboral i en la vida quotidiana.

Adreçat a joves entre 16 anys i 21 anys que no han obtingut el graduat en ESO i que volen inserir-se en el mercat laboral o accedir a un cicle formatiu.

Tenen una durada d'un curs escolar, de setembre a juny. S'imparteixen un total de 820 hores lectives i 180 de pràctiques en empreses.

Un cop finalitzat el curs, s'obté un certificat acadèmic i la possibilitat de cursar un Cicle Formatiu de Grau mitjà si se supera la prova d'accés, obtenir el graduat en ESO (escola d'adults) o accedir al món laboral amb una qualificació reconeguda.

Més sobre Auxiliar de Cuina i Serveis de Restaurant i Bar
Més sobre Auxiliar de Comerç i Atenció al Públic